فیسبوک 7

شاید برای آقای بی ملاحظه ی همسایه خیلی مهم نباشه که وقت و بی وقت دزدگیرِ ماشین‌ش داره مخ مردم رو میخوره ، یا برای این خونه روبرویی که پنجره شون رو باز میذارن و ما رو تو دعواها و جر و بحث هاشون شریک میکنن ، یا برای اون یکی آقای همسایه که وقتی موتورش رو روشن میکنه با صدای گازش کلا یه بار ری‌استارت میشه روح و روان‌ت ، یا برای پدر مادر هایی که از صبح خروس خون تا بوق سگ بچه ها رو ول میکنن تو کوچه ، ولی برای من که دست و پاحنایی رو خوابوندم بزرگترین معظلِ حال حاضرمه . رعایت کنید لطفا

/ 0 نظر / 255 بازدید